KURUMSAL

policy

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre ve Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği
POLİTİKASI

POLİSAN HELLAS S.A. temel ilkesi ve amacı, optimum işbirliği içerisinde iç ve dış müşterilerinin nihai memnuniyetidir.

Şirketin tüm operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, kazaların, tehlikeli olayların, tehditlerin, risklerin ve operasyonel performansın, insan sağlığı ve güvenliğinin, çevre ve enerji verimliliğinin ve / veya gıda güvenliği üzerinde olumsuz etki veya zarar verebilecek faktörleri önlemek, azaltmak veya ortadan kaldırmaktır. Bunun yanı sıra; sistemin sürekli iyileştirilmesine ve paydaşların memnuniyetine katkıda bulunan fırsatları belirlemek suretiyle sunulan hizmet ve ürünlerin mükemmel kalitesini elde etmek için mümkün olan en iyi koşullar altında gerçekleştirmektir.

POLİSAN HELLAS S.A. bu doğrultuda aşağıdaki eylemlerde bulunmaya ve gerçekleştirmeye kararlıdır:

  • İlgili tüm uyumluluk yükümlülüklerine uymak (şirketin faaliyetleri, hizmet ve ürünleri ile ilgili Yunan ve / veya Avrupa ve Uluslararası Hukuk hükümlerine, geçerli yasalarına ve düzenleyici diğer gerekliliklere uymak)
  • Gerekli olan durumlarda, ilgili taraflarla alakalı konularda, uygun ve etkin iletişim kurmak suretiyle sunulan hizmet ve ürünlerin kalitesini olumsuz etkileyebilecek veya insan sağlığına ve güvenliğine (iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda eş zamanlı olarak çalışanlarla istişarede bulunarak ve işçilerin katılımını sağlayarak yaralanma ve sağlıksız koşulların önüne geçilmesi ve güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması), çevreye (çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve olumsuz çevresel etkilerin azaltılması), enerji verimliliğine ve / veya gıda güvenliğine ve tüketici sağlığına zarar verebilecek kazaları, olayları, tehditleri, riskleri ve faktörleri önlemek veya indirgemek.
  • Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre ve Enerji Performansı ile İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili İşletim Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek, ilgili fırsatları değerlendirmek, organizasyonel bilgiyi korumak, güncellemek ve kullanmak ve yukarıdaki faktörleri etkileyen ve olumlu katkıda bulunan altyapı, ürün ve hizmetlerin kullanımını, planlamasını ve uygulanmasını desteklemek.

POLİSAN HELLAS S.A.’nın gerçekleştireceği hedef ve taahhütlerine uygun olarak çalışanların her biri kendi alanında doğrudan ve kararlı bir şekilde şirketin ve tüm ilgili taraflara sunulan hizmetlerin sürekli iyileştirilmesine ve memnuniyetine katkıda bulunan ilgili İşletim Yönetim Sistemini takip etmek ve uygulamaktan ve diğer yasal gerekliliklere uymaktan kişisel olarak sorumludur.

POLISAN HELLAS S.A. genel ve operasyonel hedefleri ve amaçları belirler ve bunları periyodik olarak gözden geçirir ve sürekli başarı için çalışan eğitimi, gelişim ve yeterlilik, hizmet ve ürün kalitesi ve süreç iyileştirme, müşteri desteği ve servis, tedarikçilerle ve dış kaynaklarla optimum işbirliği, çevre koruma ve enerji tasarrufu, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği ve tüketici sağlığı konularında uygun kaynakları, tesisleri, ekipmanları ve araçları sağlar.

POLISAN HELLAS S.A.
Çağdaş Saygı