MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Enjeksiyon Kalıplama • Yaklaşık 280°C'de plastikleştirme işlemi
 • Yaklaşık 280°C'de enjeksiyon sıcaklığı
 • Püskürtme ve enjeksiyon tabanı olabildiğince kısa olmalıdır
 • Vida hızı, transfer hızı ve makine devir süresi olabildiğince kısa olmalıdır
 • Arka basınç olabildiğince düşük olmalıdır

Yukarıda bahsi geçen tüm noktaları minimum değerlerde tutup plastikleştirilmiş iyi bir resin elde ederek, ortaya çıkan preformda düşük IV damlama seviyesine ve düşük asetaldehit üretimine ulaşmak mümkündür. Özellikle asetaldehitin meydana gelme hızı erime sıcaklığına ve PET'in erimiş halde kalma süresine bağlıdır. Bu nedenle, daima 2 saniyeden kısa sürmesi gereken vidanın "ölü zaman"ı da akılda tutularak ve erimiş PET'i kesme ısısını azaltmaya yardımcı olmak üzere kalıba daha düşük bir hızda enjekte ederek tüm işlemin olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

 • portf20

  Şekil 3

 • portf20

  Şekil 4

Kalıp Soğutma

Çoğu enjeksiyon kalıplama işlemindeki devir süresini sınırlayan etken kalıptaki soğutma süresidir. Genellikle soğutulmuş suyun düzgün işlenmemesiyle soğutma kanallarında ortaya çıkan tuz birikimlerini minimuma indirerek kalıbı her zaman düşük sıcaklıkta tutmak amaçlanır. Üfleme işlemine kadar belirgin hale gelmeyecek preform kusurlarına neden olabileceğinden ortam neminin kalıp üzerinde toplanmasına izin verilmemelidir. Bu durumdan kapalı bir kalıpta nemi alınmış hava kullanılarak kaçınılabilir.

 • Soğutulmuş su sıcaklığı 7-9 °C
 • Toplam soğuma zamanı (tutma süresi+kalıp soğutma süresi) polimeri hızlıca 280°C'tan 75 °C'a düşürerek dondurmak için yeterli olacaktır.
 • Polimer 280-75 °C aralığında ne kadar az kalırsa o kadar şeffaf ve net (bulanık değil) bir hal kazanır.

Robot Soğutma

 • Robot levhalar, kalıp açıklığının hemen ardından ejektör sıyırıcısı tarafından çekilen preformları emer.
 • Taşıma bandına veya karton kutuya düştüklerinde birbirlerine yapışmasın diye preformların sıcaklığını 30 derecenin altına düşürmek üzere robot tüpler soğutulmuş suyla soğutulur.