MÜŞTERİ HİZMETLERİ

KurutmaKurutucu hava, PET peletlerinin nemini aldığı kurutma besleme gözünden geçmesinin ardından filtrelenir ve moleküler elek gibi bir adsorpsiyon materyali kanalıyla fazla nemin giderilmesini sağlar. Hava sonrasında bir kez daha ısıtılır ve kurutma besleme gözü aracılığıyla geri kazanılır. Preformların iyi kalitede olması için PET peletlerinin düzgünce ve tamamen kurutulması bilhassa önemlidir. Kurutma prosesinin kalitesinin, kurutucu havanın yoğuşma noktası, kurutma derecesi, peletlerin kurutma silosunun içinde kalma süresi ve sonuncu, ancak bir o kadar da önemli olan hava akış debisi ile olan ilgisi çok büyüktür.

 • Kurutucu hava sıcaklığı, 180°C'yi geçmemelidir (Şekil 1)
 • Kurutucu hava yoğuşma noktası, maksimum -30°C olmalıdır (Şekil 2)
 • Kurutucu hava akışının, üretilen resin iş hacmine ilişkin olarak kg/s başına en az 2m3 olması gerekir
 • Kurutucu besleme gözündeki kalma süresinin, üretilen preformun ağırlığına ve devir süresine bağlı olarak 4-5 saat olması gerekir (Şekil 1)
 • portf20

   

 • portf20

  Şekil 1

 • portf20

  Şekil 2