Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

mission

Η Αποστολή μας

 • Η παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών άριστης ποιότητας για τη συσκευασία τροφίμων, μέσω συνεχών λειτουργικών και τεχνολογικών βελτιώσεων, σε ανταγωνιστικό κόστος.

Το Όραμά μας

 • Να είμαστε μία από τις πλέον υψηλού κύρους εταιρείες στην περιοχή
 • Να εξασφαλίζουμε τον πλέον σύγχρονο χώρο εργασίας
 • Να πρωτοπορούμε στους τομείς των δραστηριοτήτων μας και να αναγνωριζόμαστε ως ηγετική εταιρεία

Οι Αξίες μας

 • Ακεραιότητα
 • Εμπιστοσύνη/Δέσμευση
 • Αξιοπιστία
 • Καινοτομία
 • Εταιρική Φροντίδα για το Περιβάλλον και την Ανθρώπινη Υγεία

Οι Αρχές μας

 • Η εταιρεία και οι εργαζόμενοι μοιράζονται τις ίδιες βασικές αξίες
 • Η δημιουργικότητα είναι το θεμέλιο της επιτυχίας μας
 • Οι εργαζόμενοι μας είναι προσανατολισμένοι στην επίτευξη αποτελεσμάτων και στην εξεύρεση λύσεων
 • Κάθε μέλος του προσωπικού μας είναι ειδικός στον τομέα του και ενεργεί ως μέλος της ομάδας
 • Η επιχειρηματικότητα είναι η ουσία της φιλοσοφίας της εταιρίας μας
 • Η σκληρή δουλειά είναι το πρότυπό μας για την επιτυχία

Στρατηγικές Προτεραιότητες

Μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων μέσω:

 • Διατήρησης της κερδοφόρου ανάπτυξης των υφιστάμενων επιχειρήσεων
 • Μεγιστοποίησης των συνεργασιών εντός του ομίλου
 • Δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών για επέκταση σε νέες, κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • Χρησιμοποίησης των επιπρόσθετων δυνατοτήτων που διαθέτει η μητρική Εταιρεία
 • Άσκησης Επαγγελματικής Διοίκησης με στόχο την υψηλού επιπέδου Εταιρική Διακυβέρνηση