KURUMSAL

policy

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarındaki
POLİTİKAMIZ

PET resin ve preformları üreten ticari ve endüstriyel şirket POLISAN HELLAS S.A.'nın temel ilkesi ve amacı ilgili tüm taraflarla optimum işbirliği sağlanarak tüm bu taraflar ve müşteriler (içeride veya dışarıda) için en yüksek memnuniyeti sağlamak.

Şirketin tüm operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi olabilecek en iyi koşullar altında gerçekleşmekte olup amaç, sistemin devamlı gelişimine ve ilgili tüm tarafların memnuniyetini sağlamaya katkısı olan fırsatları belirleyip bunlardan istifade ederken kazaları, tehlike arz eden vakalar ile operasyonların işlevselliği üzerine olumsuz etkisi olabilecek ya da insan sağlığına, güvenliğine, çevre ve/veya gıda güvenliğine zarar verebilecek tehlikeler, riskler ve faktörleri önlemek, azaltmak veya ortadan kaldırmak suretiyle mükemmel kaliteye ulaşabilmektir.

POLISAN HELLAS S.A. Yönetimi uygun tüm faaliyetlerde ilerlemeye kendini adamış olup güttüğü amaçlar şunlardır:

  • Uyulması gereken ilgili tüm yükümlülüklere (şirketin faaliyetleri ile sunduğu hizmetler, ürünlere ilişkin Uluslararası Hukuk ve ayrıca Yunanistan ve/veya Avrupa'daki ilgili yasalar ve düzenleyici şartlar ve hükümler ile diğer koşullar) göre hareket etmek
  • Sağlanan hizmetlerin ve ürünlerin kalitesine, olumsuz etkisi olabilecek veya insan sağlığına ve güvenliğine (yaralanmaların ve sağlığın bozulmasının önüne geçilmesi), çevre (çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve olumsuz çevresel etkilerin azaltılması) ve/veya gıda güvenliğine ve tüketici sağlığın zarar verebilecek kazaları, hadiseleri, tehditleri, riskleri ve faktörleri önlemek ve azaltmak
  • İlgili fırsatlardan yararlanarak ve örgütsel bilgiyi koruyaraki güncelleyerek ve bu bilgiden faydalanarak Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşletim Yönetimi Sisteminin etkinliğini durmadan geliştirmek

POLISAN HELLAS S.A.'nın amaçlarının ve taahhütlerinin yerine getirilmesi için şirketteki tüm çalışanları her biri kendi alanında olmak üzere şirketin sürekli olarak gelişmesi, tüm ilgili taraflara hizmet ve memnuniyet sunma hususlarında doğrudan ve kati surette katkı sağlayarak ilgili İşletim Yönetimi Sistemini günlük olarak takip etmek ve uygulamaktan ve hukuki veya diğer koşullara uygun hareket etmekten şahsen sorumludur.

POLISAN HELLAS S.A. genel ve operasyonel amaçları belirleyerek uygun kaynakları, imkanları, ekipman ve araçları temin ederken amacı şu noktalarda sürekli başarı sağlamaktır: çalışan eğitimi ve gelişimi, hizmet ve ürün kalitesi ve süreç iyileştirme, müşteri desteği ve hizmeti, hizmet sağlayanlar ve dışarıdaki tedarikçilerle optimum işbirliği, çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği ve tüketici sağlığı.